Generalforsamling

Hvert forår afholder bestyrelsen generalforsamling, hvor årets store og små ting drøftes. Alle medlemmer og hjælpere er velkomne til at deltage. Forslag der skal behandles på mødet skal sendes til formanden 7 dage før mødet. Gode idéer er altid velkomne. Der serveres smørrebrød, øl og vand.
 
Generalforsamlingen afholdes på Bankagerskolen. Der indkaldes til generalforsamling senest to uger før afholdelse både med opslag i Bankagerhallen, annonce i Horsens Posten og opslag på vores facebook side. 
 
Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen:
 
                                                                            
Generalforsamling Sydbyens Aktivitetsklub, 27. Marts 2019

Til stede var Jørgen, Tina, Charlotte, Gertrud, Niels-Peter, Simon, Ole, Jens-Peter, Anette, Silke, Maja, Julie, Olivia, Maj, Heidi, Sofie og Anne.
Valg af dirigent: Ole
Valg af referent: Tina

Formandens beretning (Gertrud):
Et fantastisk år, hvor vi igen har nydt godt at Jørgens evne til at få nye frivillige ind (med i aften Heidi, Sofie og Anne)
Juletræsfesten som også forløb planmæssigt og helt som ”den plejer” med masser af glade børn.
Vi er blevet indstillet til at modtage penge til redskaber fra Salling Fonden (Jørgen fortæller mere i hans beretning).
Silke stopper efter 7 år som Jørgens tro hjælpepige og forbillede for de ”nye” hjælpepiger. Silke stopper fordi hun efter sommerferien starter på efterskole, men har lovet, at hun kigger forbi, hvis det kan lade sig gøre. Derfor stopper Sang & Leg også, men mindre vi når at finde en anden, som vil stå for dette. Kæmpe tak til Silke!

Opfordring til nye medlemmer om at komme med forslag / ideer / ønsker både med hensyn til onsdagsgymnastikken men også med input til evt. tiltag i bestyrelsen.
Igen i år stor tak til vores ildsjæl Jørgen for hans evige energi onsdag efter onsdag, men også for hans indsats for at finde nye hjælpere og holde klubben kørende.

Lederens beretning (Jørgen):
Jørgen takkede alle hjælpere (Niels-Peter, Simon, Ditte og Anders) og hjælpepigerne for deres fantastiske hjælp – uden jer, kan det ikke lade sig gøre. Stor tak til Silke for de seneste 7 år.
Tak til skolen for at lukke os ind før tiden, så vi kan nå at stille redskaberne op til kl. 15.
Bilka/Føtex har af Salling Fonden fået lov til at finde foreninger, som gør noget ekstraordinært for foreningslivet og som ikke er konkurrencehold. Disse foreninger kan få del i en pulje på kr. 70.000 – 100.000 til at købe nye redskaber for. Jørgen er blevet kontaktet og har i Bankager-hallen haft besøg fra Skanderborg, hvor de har kigget på de redskaber, som vi har til rådighed. Da de er op til 26 år gamle, tunge og slidte, håber vi på, at vi får tildelt denne pulje, så vi kan købe nye og moderne redskaber – som skolen selvfølgelig også får adgang til.
Jørgen har allerede spurgt forskellige hjælpepiger, om de har lyst til at fortsætte i næste sæson. Han har også været i dialog med 5. klasses piger for at høre, om det var noget de kunne tænke sig. Det var der generelt stor interesse for.
Tak til bestyrelsen, tak for MobilePay ordningen, som Jørgen siger mange medlemmer er glade for.

Årets regnskab:
Vi kommer ud med et underskud på knap kr. 5.200, som primært skyldes vores jubilæumsfest for Jørgen og SAK, hvor bestyrelsen deltog, en aften der blev afholdt i starten af denne sæson.
Stigning af indbetalinger i forhold til sidste år, hvilket kasseren tror skyldes indførelsen af MobilePay. Der er lidt færre tilmeldte børn i år i forhold til sidste år. Der kom forslag om, at sende en anmodning om betaling til dem, som ikke har betalt. Samt lave en ”huskeseddel” om at betale og hænge den op, f.eks. ved dørene.
Regnskabet blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent:
Vi bibeholder vores kontingent, som er 300,- for en hel sæson og 150,- efter jul, pr. familie. Vi ønsker at fastholde at Idræt for Sjov skal være økonomisk tilgængeligt for så mange familier som muligt.

Indkomne forslag:
Et ønske (og i øvrigt også et krav overfor Horsens Kommune) at vi indhenter Børneattester på hjælpere over 18 år. Dette er udført og alle hjælpere er tjekket i kriminalregisteret uden anmærkninger.

Valg af bestyrelse og suppleanter:
Formand: Gertrud fortsætter
Næstformand: Heinrich ønsker at træde ud af bestyrelsen, i stedet blev Anette valgt
Kasserer: Tina fortsætter.
Øvrige medlemmer: Charlotte fortsætter og Anne (velkommen 😊), Suppleanter: Ditte og Silke fortsætter og Sofie (velkommen til alle)

Valg af revisor:
Ole Kirring fortsætter

Eventuelt:
Charlotte ønsker, at kostvejlederne kommer igen. Jørgen er løbende i dialog med SundBy, men det er meget svært at finde frivillige kostvejledere. Jørgen prøver med et opslag på Facebook.
Ligeledes et Facebook oplag fra Jørgen ang. én som kan overtage Sang & Leg efter Silke, evt. bedsteforældre, som har lyst til at komme og hjælpe og lege/hygge med deres børnebørn.
Der skal trykkes nye brochurer, som fordeles rundt til børnehaver og evt. biblioteket.
Til sæson start var der blevet udfærdiget en lille skrivelse til hjælpepigerne med præcise ønsker og krav til dem. Maja synes, som ny hjælpepige, den var dejlig at have, så hun ikke var i tvivl om hvad hun skulle lave.
Tinas ønske om at opdatere vedtægterne fra 2012. Da dette ikke var et punkt på generalforsamlingens dagsorden, kan dette først ske i 2020. Punktet skal dermed være med på Generalforsamlingen i 2020.

Ny sæsonen starter igen 28. august 2019 – vel mødt ! 
 
             Bestyrelsen sagde tak til Silke for hendes syv år som trofast hjælpepige
 
 
2017
 
2016
 
2015